Skip to main content

Become a member (Yhdyskuntasuunnittelun seura ry)

Fields with * are required.

Jos muu kuin postiosoite
You can insert the date in exact format (DD.MM.YYYY) by double-clicking the field and typing the date.
Vain yhteisöjäsenille
Vain yhteisöjäsenille
Vain yhteisöjäsenille
 
Yhdyskuntasuunnittelu-lehti kuuluu syksystä 2021 alkaen kaikkiin jäsentyyppeihin. Digilehti toimitetaan annettuun sähköpostiosoitteeseen linkkinä sähköiselle julkaisualustalle. Painettu lehti toimitetaan postitse annettuun osoitteeseen.
 
Yhteisöjäseneksi voivat liittyä yritykset, julkisyhteisöt ja yhdistykset. Opiskelijajäseneksi voivat liittyä alan opiskelijat.
I accept that my information is saved in the electronic FloMembers register.

Service provided by Flo Apps Ltd. Data will be saved in FloMembers, a state-of-the-art membership management tool.

FloMembers uses cookies. Read more