Hoppa till huvudinnehåll

Anslut dig som medlem (Psykosociala föreningen Sympati)

Som medlem i Sympati har du möjlighet att delta i våra grupper, utfärder och fester gratis eller till subventionerat pris. Som medlemsförmån får du också föreningens medlemsbrev samt Psykosociala förbundets tidning Respons fem gånger i året. 

Som ordinarie medlem godkäns personer som fyllt 16 år och godkänt föreningens syfte. De flesta av våra medlemmar är ordinarie medlemmar. Medlemsavgiften är 15€ i året. 

Understödande medlemmar kan vara privatpersoner, samfund eller registrerad förening/ stiftelse med rättshandlingsförmåga som godkänner föreningens syfte. En understödsmedlem har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt på föreningens möten. Medlemsavgift för understödande medlem är 50€ i året. 

 
Vi skickar ut veckomail med aktuell information
Vänligen använd E.164-format (t.ex. +358 44 1234567).
Arbetslivsstatus: Studerande, Löntagare, Företagare, Pensionär eller Annat
Man/ Kvinna
Du kan lägga in datumet i årsformat (ÅÅÅÅ) genom att dubbelklicka på fältet och skriva in året.
 
Medlemsavgiften för understödande medlem är 50€ i året, för medlem är den 15€ i året.

Tjänsten produceras av Flo Apps Ab. Data sparas i FloMembers, ett state-of-the-art program för hantering av medlemmar.