Siirry pääsisältöön

Liity jäseneksi (PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry

PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry on perustettu vuonna 1987.
Jäsenistöömme kuuluu tällä hetkellä 120 muotoilualan ammattilaista. Yhdistyksemme tavoitteena on tehdä muotoilua ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksia tunnetuksi ja helpommin lähestyttäväksi. Tavoitteemme saavuttamiseksi ylläpidämme Pohjois-Suomen muotoilijoiden verkostoa ja järjestämme tilaisuuksia, tapahtumia, palveluita ja muita sisältöjä yleisölle sekä muotoilun ammattilaisille.
Muotoilukeskus PROTOn perustamisen myötä yhdistys skaalaa toimintaansa huomattavasti aiempaa laajemmaksi ja kansainväliseksi. Muotoilukeskus mahdollistaa myös jäsenille paljon uudenlaisia toiminta- ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Liity sinäkin elävään pohjoissuomalaisten muotoilijoiden yhteisöön!

Lisää tietoa jäseneduistamme 

Henkilöjäseniksi voivat hakea luonnolliset henkilöt, joilla on muotoilualan korkeakoulututkinto tai jotka ovat muulla tavoin todistettavasti hankkineet vastaavan ammattipätevyyden ja jotka
toimivat Pohjois-Suomessa. Jokaisella henkilöjäsenellä on puheläsnäolo- ja äänioikeus (yksi ääni) yhdistyksen kokouksissa.

Opiskelijajäseniksi voivat hakea muotoilun korkeakoulututkintoa suorittavat luonnolliset henkilöt. Opintonsa päätettyään tai enintään kuuden vuoden opiskelijajäsenyyden jälkeen opiskelijajäsenen on haettava varsinaista jäsenyyttä. Opiskelijajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Pienyritysjäseniksi voivat hakea Y-tunnuksen omaavat tahot, joiden yritystoiminta liittyy muotoiluun ja Pohjois-Suomeen keskeisesti. Jokaisella yritysjäsenellä on puhe- läsnäolo- ja äänioikeus (yksi ääni) yhdistyksen kokouksissa.

 

 

Käytä E.164-muotoa (esim. +358 44 1234567).
esim. keraamikko / tekstiilisuunnittelija / palvelumuotoilija / graafinen suunnittelija
 
Saa valita useita, haluamme kartoittaa jäsentemme eri osaamisalueita.
 
Hyväksyn että tietoni tallennetaan sähköiseen FloMembers-rekisteriin.

Henkilö-, opiskelija- ja yritysjäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistykselle vuosittaista jäsenmaksua, jonka suuruus päätetään syyskokouksessa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai omalla menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

PROTO ry ei luovuta saamiaan henkilötietoja kolmansien osapuolien haltuun. 

Palvelun tarjoaa Flo Apps Oy. Tiedot tallennetaan FloMembersiin, nykyaikaiseen jäsenrekisteriohjelmaan.