Siirry pääsisältöön

Liity jäseneksi (Jyväskylän Agility Team ry)

Olet hakemassa Jyväskylän Agility Team ry:n jäseneksi. Ole ystävällinen ja täytä lomakkeen kaikki kohdat, tarkista tiedot ennen lomakkeen lähettämistä. Jos sinulla on kysyttävää jäsenyyteesi liittyen, voit olla yhteydessä jäsensihteeriin: jasensihteeri@jatti.fi

Saat ilmoituksen mikäli lomakkeen lähetys onnistui. Jos et saa mitään ilmoitusta, niin tee uusi hakemus.

Jyväskylän Agility Team ry

Antamalla tiedot hyväksyt samalla tietojen käytön FloMembers -järjestelmässä.

 

 

 

Voit asettaa päivämäärän vuosimuodossa (VVVV) kaksoisnapsauttamalla kenttää ja kirjoittamalla vuoden.
Hyväksyn että tietoni tallennetaan sähköiseen FloMembers-rekisteriin.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä: Jyväskylän Agility Team ry

Osoite: Sykeraitti 6, 40630 JYVÄSKYLÄ 

Sähköposti: hallitus@jatti.fi

Yhteyshenkilö: Hallituksen puheenjohtaja, puheenjohtaja@jatti.fi

Rekisteröidyt 

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten, sen luottamushenkilöiden sekä toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja. 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi että ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. 

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten ja kumppanien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

- Rekisteröidyn kotipaikka

- Rekisteröidyn sähköpostiosoite

- Rekisteröidyn puhelinnumero

- Rekisteröidyn syntymäaika

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään. 

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu JAT ry:n käyttämään FloMemebers -järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu. 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. 

Henkilötietojen säilytysaika Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on JAT ry:n jäsen tai niin kauan kun henkilö pyytää tietojansa poistettavaksi. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa JAT ry:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

- vaatia henkilötietojensa poistamista;

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;

- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja 

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

FloMembersissä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, jotka käyttävät salattua yhteyttä tiedon kulkuun. FloMembers-järjestelmään määritetään käyttöoikeuksin, kuka pääsee käsittelemään henkilötietoja. Kaikki palvelimet sijaitsevat Suomen rajojen sisällä.Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen jasensihteeri@jatti.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Jyväskylän Agility Team ry

jasensihteeri@jatti.fi / hallitus@jatti.fi

 

Palvelun tarjoaa Flo Apps Oy. Tiedot tallennetaan FloMembersiin, nykyaikaiseen jäsenrekisteriohjelmaan.