Siirry pääsisältöön

FIDEAn syyskokous 2020

FIDEAN SYYSKOKOUS  2020

Aika:         Lauantaina 28.11.2020 klo 12:00

Kokoustapa: Lähi- ja etäkokous. 

Etäkokoukseen voi ilmoittautua lauantaihin 28.11. klo 11 saakka.

Ilmoittaudu täyttämällä sivun alalaidasta löytyvä lomake. Ilmoittautuminen on tarpeen teknisten kokousjärjestelyiden varmistamiseksi sekä ääni- ja läsnäolo-oikeuden toteamiseksi.

Etäkokoukseen tarvittava osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille siihen sähköpostiosoitteeseen, josta ilmoittautuminen on lähetetty. 

Ilmoittautuminen on onnistunut, kun saat vahvistusviestin.

FIDEA järjestää syyskokouksen 2020 poikkeustilanteessa lähi- ja etäkokouksena. Tämän mahdollistaa voimassaolevan poikkeuslainsäädäntö (4§): https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677

FIDEA:n sääntöjen 12 § mukaan jäsen voi oman äänensä lisäksi äänestää korkeintaan yhdellä (1) valtakirjalla. Oikeaksi todistetut valtakirjat on nimettävä valtuutetulle henkilökohtaisesti ja etäosallistujien on lähetettävä ne sähköpostitse viimeistään 28.11. klo 10 osoitteeseen: fideahallitus@gmail.com. Lähikokoukseen osallistuvat toimittavat valtakirjat tarkastettaviksi vähintään 15 minuuttia ennen kokouksen alkamista. 

Kokousmateriaalit lähetetään ennakkoon kokoukseen ilmoittautuneille.

Ennen esityslistan asioiden käsittelyä, puheenjohtaja kertoo draama- ja teatteriopetuksen ajankohtaisista kuulumisista.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokousvirkailijoiden valitseminen: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen vuodelle 2021
 6. Jäsenmaksun määrittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2021
 7. Talousarvion esittely ja hyväksyminen vuodelle 2021
 8. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2020
 9. Valitaan toiminnantarkastaja vuodelle 2020 ja hänelle varahenkilö
 10. Valitaan työryhmät
 11. Muut asiat
 12. Kokouksen päättäminen

 

V A L T A K I R J A

12§: Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni, minkä lisäksi hän voi äänestää yhdellä (1) äänivaltaiselta jäseneltä saamallaan valtakirjalla.

Valtuutan _____________________________________ osallistumaan ja käyttämään äänivaltaa FIDEA ry:n vuosikokouksessa Vantaalla 28.11.2020.

Paikka ja päiväys: _________________________

 

_____________________________ 

Valtakirjan antaja /nimen selvennys

 

_____________________________

Valtuutettu / nimen selvennys 

 

Todistavat: 

 

_______________________________ ja _______________________________

 

Tervetuloa kokoukseen!

FIDEAn hallitus

 


Päivämäärä: 28.11.2020 12:00 – 14:00

Järjestäjä: FIDEA

Sähköposti: fideahallitus@gmail.com,fidea.president@gmail.com

Täytä alla oleva lomake ilmoittautuaksesi. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.